Đất rừng sản xuất là gì? Quy định sử dụng đất rừng sản xuất

Đất rừng sản xuất là gì theo như quy định của pháp luật? Đối với đất rừng sản xuất, nếu muốn xây dựng nhà hoặc thực hiện các mục đích khác có được không? Nếu như bạn đang muốn biết các quy định về loại đất rừng sản xuất, cùng với Trần Văn Toàn BDS tìm hiểu dưới đây nhé.

Đất rừng sản xuất là gì?

Theo quy định của Pháp Luật, đất rừng sản xuất thuộc loại đất nông nghiệp. Quy định tại điểm c, khoản 1 điều 10 của Luật đất đai 2013 về phân loại đất. Cụ thể:

dat rung san xuat la gi 1
Theo quy định của Pháp Luật, đất rừng sản xuất thuộc loại đất nông nghiệ

“Điều 10. Phân loại đất

Căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân loại như sau:

  1. Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:
  2. c) Đất rừng sản xuất;”

Đất rừng sản xuất thuộc nhóm đất nông nghiệp nên cần tuân thủ các quy định sử dụng của loại đất này.

Quy định sử dụng đất rừng sản xuất

Đối với đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên sẽ có quy định như sau:

“Điều 54. Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

2. Người sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất sử dụng vào mục đích công cộng không nhằm mục đích kinh doanh; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 55 của Luật này;”

Như vậy có nghĩa đối với loại đất này, nhà nước sẽ giao quyền sử dụng và không thu tiền. Ngoài ra quy định tại điều 135. Đất rừng sản xuất của Luật Đất đai 2013 có ghi rõ:

dat rung san xuat la gi 2
Quy định sử dụng đất rừng sản xuất được quy định tại Điều 54. Giao đất không thu tiền sử dụng đất

“1. Nhà nước giao đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên cho tổ chức quản lý rừng để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

2. Nhà nước giao đất, cho thuê đất rừng sản xuất là rừng trồng theo quy định sau đây:

a) Giao đất cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo hạn mức quy định tại điểm b khoản 3 Điều 129 của Luật này để sử dụng vào mục đích sản xuất lâm nghiệp. Đối với diện tích đất rừng sản xuất do hộ gia đình, cá nhân sử dụng vượt hạn mức thì phải chuyển sang thuê đất;

b) Cho thuê đất đối với tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư trồng rừng;

c) Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước giao đất, cho thuê đất rừng sản xuất theo quy định tại điểm a và điểm b khoản này thì được sử dụng diện tích đất chưa có rừng để trồng rừng hoặc trồng cây lâu năm.

3. Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất rừng sản xuất được kết hợp kinh doanh cảnh quan, du lịch sinh thái – môi trường dưới tán rừng.

4. Đất rừng sản xuất tập trung ở những nơi xa khu dân cư không thể giao trực tiếp cho hộ gia đình, cá nhân thì được Nhà nước giao cho tổ chức để bảo vệ và phát triển rừng kết hợp với sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản.”

Ngoài ra đất rừng sản xuất chỉ được giao tối đa cho mỗi hộ gia đình không được vượt quá 30ha. Trong những trường hợp được giao thêm thì sẽ không vượt quá 25ha. Loại đất rừng sản xuất thuộc đất giao lại từ nhà nước có thời gian ổn định lâu dài. Ngoài ra đối với những loại đất rừng sản xuất, nếu muốn sử dụng vào mục đích khác cần phải làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng.

Quy định chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sản xuất

Vì đất rừng sản xuất thuộc nhóm đất nông nghiệp nên nếu bạn có nhu cầu chuyển đổi mục đích sang xây dựng nhà ở hoặc làm gì đó cần phải tuân thủ các điều khoản chuyển đổi.

Quy định chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Quy định về chuyển đổi mục đích sử dụng đất được ghi rõ tại điều 57 trong Luật đất đai 2013

“1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

  1. d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;”

Như thế khi thực hiện chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất phi nông nghiệp cần tuân thủ quy định trên.

dat rung san xuat la gi 3
Muốn xây dựng nhà trên đất rừng sản xuất phải thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng

Thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp

Khi chuyển đổi cần tuân thủ theo quy định tại tại điều 69, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP:

1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

2. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.”

Lời kết

Các quy định về đất rừng sản xuất là gì đã được nêu đầy đủ rõ ràng trên đây. Hy vọng những chia sẻ của Trần Văn Toàn BDS sẽ giúp bạn đọc hiểu hơn về loại đất này.

 

Bài viết liên quan

Đất ở nông thôn là gì? Những quy định về đất nông thôn

Đất vườn là gì? Có xây được nhà? Thủ tục chuyển sang thổ cư?

Cách tra cứu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 

Lưu ý: Bên mình KHÔNG TƯ VẤN về đất rừng sản xuất. Bài viết chỉ nhằm mục đích chia sẻ.

Vui lòng KHÔNG LIÊN HỆ BÊN MÌNH

 

Trả lời