Đất DGD là gì? Có nên mua đất quy hoạch giáo dục DGD

Các vấn đề pháp lý về đất đai luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người dân và các nhà đầu tư hiện nay. Đất DGD là một trong những loại đất quan trọng và được phân bổ đều đều ở mỗi địa phương để đảm bảo chất lượng đời sống và tri thức của các tỉnh thành. Vậy đất DGD là gì? Quy định sử dụng như thế nào? Có được xây dựng và lên đất thổ cư hay không? Đội ngũ BDS Trần Văn Toàn sẽ giải đáp chi tiết dưới đây:

Đất DGD là gì

Ký hiệu Đất DGD là gì?

Đất DGD là đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (D – Đất, G – Giáo, D – Dục) được sử dụng vào mục đích xây dựng các công trình giáo dục – đào tạo như: Trường mẫu giáo, Nhà trẻ, Trường Trung học phổ thông, Trường Trung học Cơ sở, Trường Trung học Chuyên nghiệp, Trường Đại học – Cao đẳng, Học viện, Cơ sở dạy nghề, Các cơ sở Giáo dục – Đào tạo khác, Diện tích sử dụng để xây dựng ký túc xá học sinh – sinh viên, làm bản đồ học tập, nhà hàng, các khu vực chức năng thuộc phạm vi cơ sở GD – ĐT khác.

Đất giáo dục đào tạo DGD thuộc nhóm đất phi nông nghiệp, sử dụng cho hoạt động xây dựng các công trình liên quan đến giáo dục. Loại đất này cần được sử dụng theo kế hoạch đã được nhà nước, cơ quan ban ngành có thẩm quyền đề ra.

Ngoài ra, cũng cần đảm bảo kế hoạch xây dựng đồng bộ với hoạt động quy hoạch đất khu dân cư và kế hoạch quy hoạch đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Ký hiệu Đất DGD là gì

Đất giáo dục có được thế chấp không?

Quy định sử dụng đất Giáo dục – Đào tạo như sau:

– Việc sử dụng đất phải đảm bảo phù hợp với kế hoạch, quy hoạch sử dụng và xây dựng khu dân cư nông thôn, kế hoạch, quy hoạch xây dựng khu dân cư đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

– Cá nhân đứng đầu tổ chức, cơ quan được giao trách nhiệm quản lý hay thuê đất có trách nhiệm bảo quản diện tích đất được giao, được cho thuê và sử dụng đất đúng theo mục đích quy định.

– Nghiêm cấm hành động sử dụng đất công trình sự nghiệp Giáo dục – Đào tạo vào mục đích khác.

– Nhà nước khuyến khích các cá nhân, tổ chức sử dụng đất vào các mục đích phát triển văn hóa, y tế, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, thể dục thể thao và môi trường.

Chính vì vậy đất giáo dục sẽ không thế chấp được.

1. Hình thức sử dụng đất giáo dục DGD

Đối với loại đất xây dựng công trình giáo dục DGD được pháp luật quy định hai hình thức sử dụng như sau: 

– Hình thức cho thuê.

– Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

2. Thời hạn sử dụng đất DGD

Thời hạn sử dụng đất Giáo dục DGD được xác định dựa theo hình thức sử dụng đất như sau: 

– Đất giao cho tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính có thời hạn sử dụng lâu dài không quá 70 năm.

– Thời hạn cho thuê đất không quá 50 năm đối với các tổ chức sử dụng đất vào các dự án đầu tư.

Có được xây nhà trên đất DGD không?

Đất Giáo dục – Đào tạo được sử dụng để xây dựng các công trình có liên quan đến hoạt động Giáo dục – Đào tạo như xây dựng trường học các cấp, trường cao đẳng – đại học, các công trình liên quan đến giáo dục khác.

Như vậy, không được sử dụng đất DGD vào mục đích khác, như xây dựng nhà ở hay các công trình dân dụng phục vụ cho mục đích cá nhân là vi phạm quy định Nhà nước.

co duoc xay nha tren dat dgd khong

Có nên mua đất quy hoạch giáo dục DGD

Một trong những thắc mắc của nhiều cá nhân và tổ chức hiện nay chính là đất DGD có được chuyển mục đích sử dụng lên thổ cư hay không? Cùng làm rõ qua những thông tin giải đáp dưới đây:

– Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất Giáo dục sang bất kỳ mục đích nào khác cần có sự cho phép của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Để được sử dụng đất DGD cho các hoạt động xây dựng nhà ở, các công trình sở hữu cá nhân cần phải xin được cấp quyền chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

– Khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ chuyển đổi thì chủ sở hữu đất được toàn quyền sử dụng đất như diện tích đất ở sinh sống thông thường. Nếu hồ sơ xin chuyển đổi bị từ chối thì chủ sở hữu không được phép xây dựng các công trình nào khác ngoài các công trình giáo dục – đào tạo.

– Kết quả việc xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất phụ thuộc phần lớn vào kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất tại địa phương. Đất DGD được xếp vào danh sách các loại đất khó có khả năng chuyển đổi lên đất thổ cư.

– Cũng giống như việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất DGD, hoạt động mua bán đất giáo dục đào tạo gần như là không khả thi.

– Khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất DGD sang đất ở cần phải có sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền nhưng xác suất là rất thấp.

co nen mua dat dgd

Giá đền bù đất DGD

Việc xác định giá đất đền bù cụ thể của thửa đất hoàn toàn dựa trên cơ sở thông tin về thửa đất cùng với giá đất trên thị trường kết hợp cùng các phương pháp định giá phù hợp nhất. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có thể thuê một tổ chức tư vấn xác định giá đất cụ thể. 

Như vậy, để xác định được mức giá đất đền bù người dân cần đến các cơ quan quản lý đất, ban ngành có thẩm quyền để biết mức giá đất đền bù chính xác. Nhìn chung, công thức xác định giá đất đền bù được xác định như sau: 

Diện tích đất được đền bù (m2) = Giá đất trong bảng giá x Hệ số điều chỉnh giá đất 

Đất DGD là gì?

Đất DGD là đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo được sử dụng vào mục đích xây dựng các công trình giáo dục – đào tạo như: Trường mẫu giáo, Nhà trẻ, Trường Trung học phổ thông, Trường Trung học Cơ sở, Trường Trung học Chuyên nghiệp, Trường Đại học – Cao đẳng, Học viện, Cơ sở dạy nghề, Các cơ sở Giáo dục – Đào tạo khác, Diện tích sử dụng để xây dựng ký túc xá học sinh – sinh viên, làm bản đồ học tập, nhà hàng, các khu vực chức năng thuộc phạm vi cơ sở GD – ĐT khác.

Trả lời