Đô thị loại 3 là gì? Tiêu chuẩn đô thị loại III

Đô thị loại 3 là gì và được đánh giá theo những tiêu chuẩn nào? Loại đô thị xếp hàng thứ 3 này có gì đặc biệt không? Trong các điều khoản tại Nghị định 42/2009 của Pháp Luật đã quy định rõ về các loại đô thị. Trong đó có ghi rõ cả về loại III. Vì thế Trần Văn Toàn BDS sẽ cùng bạn tìm hiểu để nắm rõ quy định của pháp luật trong bài viết này nhé.

Đô thị loại 3 là gì?

Đô thị loại 3 là 1 trong 6 loại đô thị được phân theo quy định của Pháp Luật. Vậy trong quy định phân loại đó, loại III được xếp như thế nào?

do thi loai 3 la gi 1
Đô thị loại III là thành phố hoặc thị xã thuộc tỉnh có các phường nội thành, nội thị và các xã ngoại thành, ngoại thị.

Quy định về đô thị loại III

Điều 4. Phân loại đô thị trong Nghị định 42/2009 có ghi rõ về đô thị loại III: “3. Đô thị loại III là thành phố hoặc thị xã thuộc tỉnh có các phường nội thành, nội thị và các xã ngoại thành, ngoại thị.”

Như vậy có thể hiểu đô thị loại 3 là:

 • Thành phố thuộc tỉnh có các phường nội thành, xã ngoại thành.
 • Thị xã thuộc tỉnh có các phường nội thị và các xã ngoại thị.

Nguyên tắc phân loại đô thị

Nguyên tắc phân loại đô thị quy định tại điều 7, Nghị định 42/2009:

 1. Đô thị loại I, loại II, loại III và loại IV thuộc tỉnh: các phường nội thành, nội thị được xem xét, đánh giá theo tiêu chuẩn của đô thị loại I, loại II, loại III và loại IV.”

Như vậy chúng ta có thể tuân theo những quy định trong nguyên tắc phân loại đô thị cùng tiêu chuẩn được quy định để xếp các đô thị từ loại I – loại IV. Vậy tiêu chuẩn để phân loại đô thị là gì và loại III cần những tiêu chuẩn nào?

Xem thêm: Đô thị loại I là gì? Tiêu chuẩn của đô thị loại I

Tiêu chuẩn phân loại đô thị và tiêu chuẩn đô thị loại 3 là gì?

Đô thị từ loại 1 đến loại 6 đều sẽ được căn cứ theo các tiêu chuẩn cố định theo quy định của Pháp Luật. Vì thế bạn có thể căn cứ theo đó và đưa ra các nhận xét của mình.

do thi loai 3 la gi 2
Tiêu chuẩn phân loại đô thị thuộc điều 6 cùng Nghị định 42/2009

Tiêu chuẩn phân loại đô thị

Tiêu chuẩn phân loại đô thị gồm những mục tiêu chuẩn thuộc điều 6 cùng Nghị định 42/2009 như sau:

“1. Chức năng đô thị

 1. Quy mô dân số toàn đô thị tối thiểu phải đạt 4 nghìn người trở lên
 2. Mật độ dân số phù hợp với quy mô, tính chất và đặc điểm của từng loại đô thị và được tính trong phạm vi nội thành, nội thị và khu phố xây dựng tập trung của thị trấn.
 3. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp được tính trong phạm vi ranh giới nội thành, nội thị, khu vực xây dựng tập trung phải đạt tối thiểu 65% so với tổng số lao động.
 4. Hệ thống công trình hạ tầng đô thị gồm hệ thống công trình hạ tầng xã hội và hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật:
 5. Kiến trúc, cảnh quan đô thị: việc xây dựng phát triển đô thị phải theo quy chế quản lý kiến trúc đô thị được duyệt, có các khu đô thị kiểu mẫu, các tuyến phố văn minh đô thị, có các không gian công cộng phục vụ đời sống tinh thần của dân cư đô thị; có tổ hợp kiến trúc hoặc công trình kiến trúc tiêu biểu và phù hợp với môi trường, cảnh quan thiên nhiên.”

Căn cứ vào các tiêu chuẩn trên đây của đô thị được quy định, người ta sẽ đánh gia lần lượt và xếp theo thứ tự của đô thị. Vậy loại 3 các tiêu trên đặt ra như thế nào?

Tiêu chuẩn đô thị loại III

Theo quy định tại điều luật bên trên và tiêu chuẩn của đô thị loại III tại điều 12 Nghị định 42/2009, đô thị loại 3 sẽ phải đảm bảo được các tiêu chí sau:

“Điều 12. Đô thị loại III

1. Chức năng đô thị

Đô thị là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học – kỹ thuật, hành chính, giáo dục – đào tạo, du lịch, dịch vụ, đầu mối giao thông, giao lưu trong tỉnh hoặc vùng liên tỉnh. Có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của một vùng trong tỉnh, một tỉnh hoặc một số lĩnh vực đối với vùng liên tỉnh.

2. Quy mô dân số toàn đô thị từ 150 nghìn người trở lên

3. Mật độ dân số khu vực nội thành, nội thị từ 6.000 người/km2 trở lên.

4. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thành, nội thị tối thiểu đạt 75% so với tổng số lao động.

5. Hệ thống các công trình hạ tầng đô thị

a) Khu vực nội thành: từng mặt được đầu tư xây dựng đồng bộ và tiến tới cơ bản hoàn chỉnh; 100% các cơ sở sản xuất mới xây dựng phải được áp dụng công nghệ sạch hoặc được trang bị các thiết bị giảm thiểu gây ô nhiễm môi trường;

b) Khu vực ngoại thành: từng mặt được đầu tư xây dựng tiến tới đồng bộ; hạn chế việc phát triển các dự án gây ô nhiễm môi trường; mạng lưới công trình hạ tầng tại các điểm dân cư nông thôn cơ bản được đầu tư xây dựng; bảo vệ những khu vực đất đai thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp, vùng xanh phục vụ đô thị và các vùng cảnh quan sinh thái.

6. Kiến trúc, cảnh quan đô thị: thực hiện xây dựng phát triển đô thị theo quy chế quản lý kiến trúc đô thị. Các khu đô thị mới phải đạt tiêu chuẩn đô thị kiểu mẫu và trên 40% các trục phố chính đô thị phải đạt tiêu chuẩn tuyến phố văn minh đô thị, có các không gian công cộng, phục vụ đời sống tinh thần nhân dân và có công trình kiến trúc tiêu biểu mang ý nghĩa vùng hoặc quốc gia.”

do thi loai 3 la gi 3
Tiêu chuẩn của đô thị loại III tại điều 12 Nghị định 42/2009

Xem thêm: Đất ODT là gì? Những quy định về đất ODT

Lời kết

Đô thị loại 3 là gì và tiêu chuẩn của loại đô thị này ra sao đã được quy định và nêu rõ đối với những điều khoản tại Nghị định 42/2009 Trần Văn Toàn BDS đã nêu. Bạn cần xem xét để đánh giá khả năng lên đô thị loại III của các khu vực, vị trí trong tương lai. Từ đó biết tiềm năng sinh lời của dự án mình quan tâm như thế nào. Nếu cần tư vấn thông tin về các dự án của chúng tôi, xin liên hệ theo:

Trần Văn Toàn BDS

 • Hotline: 0901 339 679.
 • Zalo/ Viber: 0901 339 679.
 • Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Hữu Thọ, khu biệt thự Dragon Parc 2, Phước Kiển, Nhà Bè, TP HCM.

Trả lời