Đất TSC là gì? Quy định sử dụng đất TSC mới nhất 2023

Đất TSC là một loại đất đặc biệt thường nằm ở vị trí trung tâm khu dân cư, với diện tích lớn. Vậy đất TSC là gì? Pháp luật quy định sử dụng đất xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước như thế nào? Đội ngũ Trần Văn Toàn sẽ giải đáp chi tiết dưới đây:

Đất TSC là gì

Ký hiệu Đất TSC là gì?

Đất TSC (T – Trụ, S – Sở, C – Cơ quan) là ký hiệu viết tắt cho đất trụ sở cơ quan nhà nước hay đất công trình sự nghiệp nhà nước. Loại đất này được sử dụng để xây dựng các trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức tài chính, tổ chức công lập, đất xây dựng các công trình công lập hay xây dựng các trụ sở tổ chức chính trị – xã hội.

Chính sách đất này ngoại trừ các công trình của nhà nước thuộc các lĩnh vực về văn hóa, y tế, thể dục – thể thao, giáo dục – đào tạo, môi trường, xã hội, khoa học và công nghệ được ghi nhận sử dụng vào các mục đích công cộng và cộng đồng.

Quỹ đất để xây dựng trụ sở cơ quan giữ vai trò đặc biệt quan trọng, quỹ đất này cũng phụ thuộc vào tình hình quy hoạch đất đai của địa phương và chỉ đạo của Nhà nước. Do đó, các cá nhân, tổ chức được giao trách nhiệm sử dụng đất cần đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật.

ky hieu dat tsc la gi

Quy định sử dụng đất TSC

Đất TSC là đất thuộc nhóm phi nông nghiệp nên không được phép sử dụng vào mục đích nào khác. Do đó nhà nước đã ban hành nhiều quy định chặt chẽ về việc sử dụng đất TSC như:

1. Không lạm dụng đất TSC

Đất TSC được quy định sử dụng vào một mục đích nhất định chính là xây dựng các cơ sở chính trị, cơ quan nhà nước cùng các tổ chức đoàn thể xã hội phục vụ cho cộng đồng. Các trường hợp có ý định chiếm dụng đất TSC vào mục đích công nghiệp, nông nghiệp và tư nhân khác sẽ bị xử lý theo đúng quy định Pháp luật đề ra.

2. Chính sách khuyến khích sử dụng đất hợp lý

Ngoài các quy định chặt chẽ về việc quản lý sử dụng đất đai, Nhà nước cũng khuyến khích việc sử dụng đất TSC vào mục đích phát triển xã hội. Chẳng hạn như xây dựng trường học, cơ sở giáo dục, đào tạo, xây dựng nhà văn hóa, các trung tâm nghiên cứu khoa học, công nghệ và môi trường.

3. Quy định về quản lý đất TSC

Đất xây dựng trụ sở cơ quan không được đưa vào sử dụng sẽ được bàn giao cho một cá nhân, tổ chức hay cơ quan chịu trách nhiệm quản lý. Nhà nước nghiêm cấm việc sử dụng đất không đúng quy định, mục đích ban đầu hoặc các hành động phá hoại, chặt phá và mua bán trên mảnh đất công của Nhà nước.

Bộ Luật đất đai cũng quy định rõ về trách nhiệm của cá nhân, tổ chức được giao trách nhiệm quản lý đất bao gồm: tổ chức, cơ quan hay cá nhân nhận nhiệm vụ bảo quản hay thuê đất. Những người này sẽ chịu trách nhiệm quản lý, giám sát chặt chẽ hiện trạng đất để đảm bảo giữ nguyên 100% diện tích được bàn giao ban đầu.

quy dinh su dung dat tsc

Có được xây dựng trên đất TSC không?

Đất TSC được phép xây dựng các cơ quan, trụ sở nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội. Đất TSC được sử dụng để xây dựng các công trình sự nghiệp thuộc các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục, thể dục thể thao, môi trường, khoa học công nghệ cùng nhiều công trình nhà nước khác.

Đất TSC phải được sử dụng phù hợp với kế hoạch sử dụng và quy hoạch xây dựng đô thị, điểm dân cư theo đúng sự phê duyệt của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy, đất TSC chỉ được sử dụng để xây dựng các công trình cơ quan nhà nước mà không được sử dụng để xây dựng các công trình nhà ở hay công trình dân dụng nào khác. Các cá nhân, tổ chức cần lưu ý để thực hiện hoạt động xây dựng phù hợp với mục đích sử dụng và quy định của nhà nước.

Đất TSC là một trong số các loại đất không thể chuyển mục đích sử dụng sang đất thổ cư vì đây là đất được sử dụng vào các mục đích theo đúng quy hoạch của nhà nước như xây dựng cơ sở, trụ sở cơ quan, cơ sở ngoại giao, trường học,…. 

Và loại đất này không thuộc quyền sở hữu của cá nhân hay hộ gia đình nào nên không thể thực hiện các hoạt động mua bán hay chuyển nhượng giữa các cá nhân, hộ gia đình.

co duoc xay dung tren dat tsc khong

Giá đền bù đất TSC

Pháp luật có quy định nghiêm cấm việc sử dụng đất TSC vào mục đích khác ngoài việc xây dựng trụ sở cơ quan hay công trình sự nghiệp cơ quan nhà nước. Như vậy, các cá nhân tổ chức được giao nhiệm vụ quản lý đất khi bị Nhà nước thu hồi sẽ không được đền bù bởi vì đây là đất nhà nước, không thuộc quyền sở hữu của người dân. 

Kết lại đất TSC là gì?

Đất TSC đất trụ sở cơ quan nhà nước hay đất công trình sự nghiệp nhà nước, được sử dụng để xây dựng các trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức tài chính, tổ chức công lập, đất xây dựng các công trình công lập hay xây dựng các trụ sở tổ chức chính trị – xã hội. Quỹ đất để xây dựng trụ sở cơ quan giữ vai trò đặc biệt quan trọng, quỹ đất này cũng phụ thuộc vào tình hình quy hoạch đất đai của địa phương và chỉ đạo của Nhà nước. Do đó, các cá nhân, tổ chức được giao trách nhiệm sử dụng đất cần đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật.

Trả lời